04 juli 2009

Restauratiewerk in volle gang
Het is inmiddels alweer een half jaar sinds mijn vorige stukje en hoog tijd voor een update. De werkzaamheden voor fase 1 van de restauratie, restauratie van het casco, zijn inmiddels in volle gang en volgens planning zouden deze in september af moeten zijn. Het fort is dan weliswaar niet meer zo origineel als ik gewend was, maar wel weer goed geconserveerd voor de toekomst. Het fort helemaal origineel laten, zou ook hebben betekend dat het verder zou zijn vervallen en dat wordt hiermee voorkomen. Bovendien wordt met deze restauratie het fort hersteld naar de manier waarop het er in de jaren '40 van de vorige eeuw uitzag, zoals de mannen die er in mei 1940 gelegerd waren het ook kenden.

Het fort wordt daarom van binnen en van buiten waar nodig hersteld, opnieuw gemetseld, gestuukt en geverfd. Het ziet er nu dan ook al heel anders uit dan ik de afgelopen jaren gewend ben geweest. Niet alleen vanwege de werkzaamheden, al vallen die natuurlijk het meest op. Er zijn nu nauwelijks nog tekenen van bewoning, het is overal bijna helemaal leeg. Geen persoonlijke spullen meer, geen voorraden hout voor het stoken van de kachels, zelfs geen kachels meer. Dat is misschien maar goed ook, want er komt heel wat stof vrij bij de werkzaamheden. Maar toch voelt het fort een stuk leger aan dan het ooit heeft gevoeld.

Een van de vroegere krakers en beheerders liet weten dat hij betrokken is bij de restauratie. Op deze manier wordt de band die hij en zijn vroegere medebewoners met het fort had nog steeds in stand gehouden en levert hij nog steeds een bijdrage aan het verdere behoud van het fort.

Wanneer fase 1 eenmaal af is, dan is het alweer tijd voor fase 2. Dan moet het fort voorbereid worden om weer in gebruik te worden genomen, nu als museum. Alleen met een nieuwe functie kan het fort ook in de toekomst behouden blijven. Over deze verdere toekomstplannen is mij, tot nu toe, weinig bekend. Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk met het fort gaat gebeuren en hoe het fort er dan uit komt te zien.

Labels:

1 Comments:

Blogger Ruud said...

Bedankt voor deze uitgebreide informatie.
30 jaar geleden ben ik voor het eerst onbevoegd in het fort geweest dus ik was heel benieuwd hoe het geworden was. Helaas waren er maar enkele vertrekken opengesteld en de rondleidingen zaten al vol. Het dak mocht men sowieso niet op. In plaats van informatie over het Fort, had men veel kunstdingen uitgestald. Jammer.

14/9/09 17:57  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home