14 december 2006

Strijd om Fort Pannerden voorbij?Op het NOS-journaal en in het regionale dagblad De Gelderlander werd vanochtend gemeld dat er een akkoord is gesloten tussen de Gemeente Lingewaard, Stichting Fort Pannerden en de krakers. Daarmee lijkt de strijd om het fort eindelijk voorbij te zijn. In een telefoongesprek heeft een van de krakers bevestigd dat ook Staatsbosbeheer heeft ingestemd met het beheerscontract. Daarmee zijn alle betrokken partijen het eindelijk met elkaar eens geworden.

In het akkoord is afgesproken dat er permanent 4 van de krakers aanwezig mogen zijn, in ploegendienst, om het fort te beheren, maar dat er nadrukkelijk niet meer gewoond mag worden. Er mogen dus geen slaapspullen aanwezig zijn. Zoals een woordvoerder van de gemeente het omschrijft in het artikel in De Gelderlander: "[...] er mag geen bed, wekker of nachtkastje staan."

Het fort zal dus niet nogmaals ontruimd worden. Daarmee is de dreiging van verdere beschadigingen als gevolg daarvan gelukkig geweken. Dat is absoluut goed nieuws!

Het contract zou volgens de krakers geldig zijn vanaf nu tot en met eind 2007 en eventueel weer met een half jaar verlengd worden wanneer er bij het verlopen van het contract nog geen concrete plannen zijn voor het fort. In de tussentijd kunnen de krakers dus het fort beheren en rondleidingen geven. Andere mensen mogen dus wel aanwezig zijn, maar alleen onder begeleiding. Verwacht mag worden dat de barricades die zijn opgeworpen nu snel mogelijk weer zullen worden verwijderd en dat de ophaalbrug op zeer korte termijn weer naar beneden kan.

Hopelijk is er geen verdere schade ontstaan bij pogingen het fort zo onneembaar mogelijk te maken. Gelukkig is in het verleden gebleken dat de krakers goed rekening hebben gehouden met het fort, dus ik heb goede hoop dat het allemaal wel meevalt. Binnenkort zal ik weer een keer langsgaan om te controleren hoe het fort eraan toe is, waarbij ik dan hopelijk gewoon weer via de hoofdingang naar binnen kan en niet meer via een hoge ladder. Dat zou fijn zijn in verband met mijn hoogtevrees.

Het is absoluut een overwinning dat het ditmaal toch mogelijk is gebleken om in goed overleg een oplossing te gevonden. Laten we hopen dat dit akkoord standhoudt en dat hiermee een hoofdstuk in de geschiedenis van het fort kan worden afgesloten. Het lijkt mij dat het fort hiermee gewonnen heeft: geen verdere beschadigingen meer, beheerders die ervoor zorgen dat vocht en andere problemen in elk geval deels bestreden zullen worden, het fort weer toegankelijk voor het publiek en bovendien een oplossing die flexibel is: zolang er geen concrete plannen zijn zal dit contract geldig blijven.

Daarom: hoera voor Fort Pannerden!

Nu is het verder te hopen dat er uiteindelijk ook een einde komt aan de patstelling tussen de Gemeente Lingewaard, Stichting Fort Pannerden en Stichting Staatsbosbeheer. Als deze partijen dan toch in staat zijn om met elkaar een overeenkomst te sluiten, dan is het nu tijd dat zij zich gaan buigen over de plannen voor de restauratie: hoe en wat. Want deze situatie sleept zich nu al jaren voort en het is te hopen dat daar eindelijk een einde aan komt. Want er zal ook hier een doorbraak moeten komen voordat de toekomst van het fort definitief veilig is gesteld en de strijd om Fort Pannerden definitief voorbij is. Hopelijk slaagt men erin om een plan op te stellen dat recht doet aan het historische karakter van het fort. Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied kritisch blijven volgen.

In elk geval is er nu vooruitgang geboekt en dat is eigenlijk voor het eerst in jaren. Dat is dus absoluut goed nieuws voor het fort!

2 Comments:

Anonymous Tamira said...

Waar moeten de krakers nu dan wonen? Krijgen die een woning van de gemeente aangeboden, wonen ze in een kraakpand in de buurt, of in caravans op het terrein?

Het is misschien toch niet echt een enorme overwinning: toen de krakers er gewoon nog woonde, had het fort een dubbele functie, en werd het ook automatisch drooggestookt enzo.

Zou de mooiste en goedkoopste oplossing niet zijn om de krakers met een bescheide subsidie te helpen het pand met zelfwerkzaamheid op te knappen en er een gemengde woon, museum en atelier/werkplaats/buurtcentrum bestemming aan te geven?

Er zijn meer forten in nederland waar gewoond wordt. En sinds de jaren tachtig zijn er ook meerdere voorbeelden van goed gelukte zelfwerkzaam-opknap projecten in kraakpanden...

16/12/06 18:13  
Blogger TheCinC said...

De krakers hebben, voor zover ik weet, gelukkig zelf al onderdak gevonden in de omgeving.

Maar het probleem met bewonen en beheren is dat het bewonen van het fort voor de gemeente onacceptabel is. Daarom betekent deze uitkomst voor alle partijen een beetje een overwinning en een beetje inschikken. Een compromis dus, al lijken alle partijen hier toch tevreden mee te zijn. Maar voor het fort is dit beslist een overwinning: geen ontruiming, geen ingrijpende maatregelen om het fort ontoegankelijk te maken, beheerders die het fort droogstoken en beschermen tegen vandalisme en bovendien een mogelijkheid tot verder overleg, met hoop op een plan van aanpak voor de restauratie en exploitatie.

16/12/06 20:06  

Een reactie posten

<< Home