28 februari 2005

Een nieuw project: Fort Pannerden

Ik ben inmiddels al een tijdje bezig met dit project, maar tot nu toe was het er niet van gekomen om een weblog op te zetten, terwijl ik al een tijdje met dat idee rondliep. Vandaag dus alsnog maar eens gedaan, kijken of het bevalt...

Waar gaat dit weblog dan over? Over Fort Pannerden. In de 19de eeuw berustte de verdediging van Nederland op twee peilers: de eerste was de marine, die een aanval vanaf zee moest voorkomen, de tweede de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie, bedoeld om de kustprovincies en een deel van de provincie Utrecht te beschermen tegen een aanval vanuit het oosten, door middel van het onder water zetten van laag liggende gebieden (inundaties) en door de bouw van forten om gebieden te verdedigen die hoger gelegen waren en dus niet onder water gezet konden worden. Deze hoger gelegen gebieden (accessen) konden anders door de vijand gebruikt worden om toegang te krijgen tot het te verdedigen gebied. Fort Pannerden is een sperfort, bedoeld om te voorkomen dat een aanvallend leger via de Waal zo door kon stoten richting de Vesting Holland (het gebied achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie) voordat men daar voldoende tijd had gehad om zich voor te bereiden op een aanval. Daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat de watertoevoer naar de waterlinie kon worden afgesneden. Zonder afdoende aanvoer van water zou er van de benodigde inundaties immers niets terecht komen...

Fort Pannerden is een uniek fort, met een unieke geschiedenis. Het ligt ook op een unieke locatie, ver van de eigenlijke Nieuwe Hollandse Waterlinie verwijderd. Desondanks is er gek genoeg eigenlijk nauwelijks iets over geschreven, laat staan dat er echt veel over het fort bekend is. Daar wil ik verandering in aanbrengen, door middel van een historisch onderzoek naar de geschiedenis van dit fort. In dit weblog wil ik het een en ander van dat onderzoek vastleggen.

Labels: , ,